لوگو صدا یا لوگو نریشن نام شرکت و شعاری است که در ابتدا و یا انتهای یک فیلم تبلیغاتی می آید و معمولاً مدت آن از سه تا ده ثانیه می باشد و در واقع امضای نهایی فیلم و شاید مهم ترین بخش محتوای یک اثر است. انتخاب موسیقی لوگونریشن بسیار مهم است چراکه تمام احساس فیلم را انتقال می دهد.

شما می توانید برای تهیه لوگو نریشن به سایت چکاوا مراجعه کنید و صدها نمونه صدای گویندگان حرفه ای انتخاب کرده و سفارش بدهید.